βάθει

βάθει
βάθος
depth
neut nom/voc/acc dual (attic epic)
βάθεϊ , βάθος
depth
neut dat sg (epic ionic)
βάθος
depth
neut dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • βαθεῖ — βαθύς deep masc/neut dat sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαθεῖ' — βαθεῖα , βαθύς deep fem nom/voc sg (ionic) βαθεῖαι , βαθύς deep fem nom/voc pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θρομβοφλεβίτιδα εν των βάθει — Θρόμβωση του αίματος μέσα σε φλέβες που βρίσκονται βαθιά στο σώμα, συνήθως στα πόδια ή την πύελο. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να προκαλεί οίδημα και πόνο. Προκαλείται έπειτα από παρατεταμένη ακινησία, ως παρενέργεια αντισυλληπτικών χαπιών κ.ά …   Dictionary of Greek

  • глоубокыи — (87) пр. 1. Имеющий значительное протяжение сверху вниз от поверхности: да бѹдеть же и плесньци тѣхъ глѹбоци же и высокы пѩты имѹща. УСт XII/XIII, 225; Нѹдить ˫адро глѹбоко рыбитва. и сладъкъ того дѣл˫а трѹдъ бываѥть. СбТр ХІI/ХІІІ, 11; бездьна… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ВСЕЛЕНСКИЕ СУББОТЫ — [греч. ψυχοσάββατα субботы (поминовения) душ (усопших), ср. рус. «задушные субботы»], или вселенские родительские субботы, в правосл. традиции 2 субботы, посвященные поминовению (см. ст. Заупокойное богослужение) всех без исключения усопших… …   Православная энциклопедия

  • глоубина — ГЛОУБИН|А (249), Ы с. 1. Глубина, пространство или расстояние сверху вниз или вглубь от края: близь же олтарѩ ѥсть камень твьрдъ. имѣ˫а ширинѹ и высотѹ великѹ а глѹбина ѥго коньцѩ не имать СбТр ХІI/ХІІІ, 43 об.; аще же ровъ или ˫амѹ копаѥть елика …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • CALLA — apud Plin. l. 27. c. 8. duorum generum est: una sinnlis aro alterum genus eius quidam anchusam vecant radice rubr â etc. a Graeco κάλλη, quod homonymum. De purpureo enim colore vocem alias usurpat Hesych. Καλλιάνθη, πορφυρᾶ, lege κάλλη, ἄνθη,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OPSIANUS Lapis — Graecis Ο῾ψιανὸς, apud Auctorem Peripli, Α῞μμος ἐςτὶ πολλὴ κεχυμένη, καθ᾿ ἧς εν βάθει κεχωσμένος ἑυρίσκεται ὁ ὀψςανὸς λίθος, εν ἐκείνῃ μόῃ τοπικᾶς γενόμενος, Subulum est multum congestum, in quo profunde obrutus reperitur. Opsianus lapis, in illa …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SIRBONIS — quae SIRBON Stephan. Serbonis Herodoto ac Diodero Siculo, Barathra Polybio, palus ingens, melius stagnum Palaestinae in Aegypti confinio inter Casinm et pelusium, in ora maris Syriaci. Dionys. Η᾿ δ᾿ ὅςςοι νοτερῇσιν ἐπ᾿ ἠϊόνεσϚι θαλάσϚης Παῤῤαλίην …   Hofmann J. Lexicon universale

  • STOICI — Philosophorum secta, cuius auctor est Zeno Cittieus, Strabo l. 14. Κίττιον ἔχει λιμένα κλειςτόν. εντἐυθέν ἐςτι Ζην´ων ὁ τῆς Στωϊκῆς αἰρέσεως ἀρχηγέτης. Stoicis autem nomen a porticu, ubi docuit Zeno. Quasi dicas, porticenses, ve. porticuarios.… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”